Zamjene za petak

Izostat će razredi 2.a i 3.a i profesori Jelavić, Lešćan, Deraković, Pendo, Salčić i Varezić


Izostat će razredi 2.a i 3.a i profesori Jelavić, Lešćan, Deraković, Pendo, Salčić i Varezić

Jelavić:

Prva tri sata 2b, 2b i 2c – Perković u 36

4.sat , 3f – Zlošilo, na vanjskom igralištu (presvlačenje u 11)

Varezić:

3.e nema prvi sat

2. sat – 4.d Vierda (stručna zamjena) u 24

4.sat – 2.b – Hrdalo (stručna zamjena) u 24

Lešćan

3.c nema šesti sat

Pendo

5. sat , 4.f – Vierda u 6

3.d nema 6. sat

Deraković

1.sat 2.f – Vierda u 24

2.sat, 2.c – Čustović u 5

5.sat, 3.e – Zlošilo u 20

4.b nema šesti sat

Salčić

2.c nema 1. Sat

3.sat, 3f – Berdović u 31

 

Osim toga:

4.a treći sat – Vierda u 2, a peti sat – Radulović u 11

Pripreme za maturu iz matematike – Vierda – predsat u 24

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda