Zamjene za utorak, 9. 10

Izostat će prof. Đuka i prof. Jelavić.


Izostat će prof. Đuka i prof. Jelavić.

Đuka:

3.d nema predsat

1. sat 2. c - nema

3. sat - 3.c - Prusina

4. sat - 4.e – Igor Miošić

5. Sat - 3.f – TZK na igralištu (presvlačenje u 12)

Jelavić:

1. sat - 2.b – Čupić

3. sat - 3.f – Berdović, sociologija

4. sat – 1.b – Perković (stručna zamjena)

5. sat – 3.e Capor umjesto prvog sata

6. sat – 3.e - Pendo (stručna zamjena)

 

Osim toga četvrti razredi nemaju profesoricu Vierda predsat (pripreme za maturu)

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda