Zamjene za petak 19. 1.

Izostat će prof. Asturić, prof. Ruso i prof. Bošković Bećir.


Izostat će prof. Asturić, prof. Ruso i prof. Bošković Bećir.

2. b – nema prva dva sata

2. c – treći sat ima stručnu zamjenu, prof. Leščan

2. a – drugi sat ima prof Golubović (23), treći sat prof. Čustović (21), četvri sat prof. Radulović (2), peti sat prof. Juricu-Kordu (46), šesti nemaju

1. e –nema 1. sat

3. e – ima dva sata fiziku

1. a – četvrti sat ima prof. Varezić (5), šesti nema

Prof. Mikulić mijenjat će prof. Bošković Bećir do petog sata.

3. b – peti sat ima prof. Rihu (33), šesti nema

3. d – nema šesti sat

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda