Izmjene u rasporedu za ponedjeljak

Izostati će profesori Capor (ali samo u 3.a, ), Ćupić, Deraković, Hrdalo (poslijednja dva sata) i Vierda


Izostati će profesori Capor (ali samo u 3.a, ), Ćupić, Deraković, Hrdalo (poslijednja dva sata) i Vierda

Capor:

4.a ima predsat i prvi sat povijest a fiziku šesti sat

3.a ima profesoricu Erić četvrti a psihologiju peti sat

Ćupić:

2.b ima drugi i treći sat hrvatski

2.d ima četvrti sat profesora Miošića

4.c ima profesora Miošića

Deraković:

1.e nema predsat

1.d ima prvi sat TZK

1.b nema predsat nego prvi i drugi profesoricu Anić

1.c ima profesoricu Sambrailo

Hrdalo:

4.c ima peti sat profesora Miošića u 5

3.a nema šesti i sedmi sat

Vierda:

2.e ima profesoricu Doru Riha prvi i drugi sat

3.b ima treći sat psihologiju

2.b ima psihologiju četvrti sat

4.b nema zamjenu

Osim toga

2.a ima hrvatski prvi i peti sat a vjeronauk šesti

3.b ima prvi sat profesoricu Miošić, drugi sat profesoricu Njirić Aleksić, treći sat psihologiju, četvrti sat povijest, peti sat vjeronauk i nema šesti i sedmi sat

2.b sutra neće imati TZK sadmi sat nego u utorak drugi

Svi satovi psihologije biti će u učionici 24, vjeronauka u 21 a 3.a će imati sociologiju u 32

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda