Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesorica Sebastijan, skrasćena nastava u popodnevnoj smjeni


Izostat će profesorica Sebastijan, skrasćena nastava u popodnevnoj smjeni

Sebastijan:

2.e će se sa profesoricom spojiti preko aplikacije teams u 14:30 sati

Prije toga ne treba dolaziti u školu

3.e će cijeli biti na informatici a s profesoricom Sebastijan će imati nastavu online iz kabineta informatika

 

Osim toga:

3.f će prva dva sata imati TZK

 

Nastava u popodnevnoj smjeni će biti skraćena. Trajanje sata je 30 minuta, malih odmora dvije, a velikog 16 minuta.

predsat u 13:30

prvi sat 14:00

drugi: 14:32

treći 15:04

veliki odmor 15:34

četvrti 15:50

peti:16:22

šesti: 16:54

sedmi 17:26

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda