Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak

Izostat će profesorica Sebastijan.


Izostat će profesorica Sebastijan.

2.d razred će se u 9 sati spojiti preko aplikacije teams sa profesoricom za završni sat. Ne treba dolaziti ranije u školu.

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda