Izmjene u rasporedu sati za petak, ispravak za 2.d u 21:20

U petak 1.c neće biti na nastavi u školi, 1.d će imati samo matematiku i to prvi i drugi sat, a 1.e će imati povijest po rasporedu prva dva sata


U petak 1.c neće biti na nastavi u školi, 1.d će imati samo matematiku i to prvi i drugi sat, a 1.e će imati povijest po rasporedu prva dva sata

Mijenja se raspored sati za 2.d koji će imati predsat i prvi sat španjolski jezik, drugi i četvrti sat povijest, treći sat vjeronauk, a peti sat likovnu umjetnost

2.c će imati peti sat vjeronauk, a šesti sat likovnu umjetnost

Osim toga:

3.a razred će svu svoju nastavu u petak imati u prizemlju u učionici broj 5

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda