Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak

Izostat će profesorica Golubović:


Izostat će profesorica Golubović:

1.e - javiti se profesorici Bego

1.c - oba sata - Sebastijan

1.d - peti sat - Capor, sedmi sat nema zamjenu

 

Osim toga:

3.c će umjesto profesorice Sambrailo imati hrvatski jezik

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda