Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesorica Vlahov


Izostat će profesorica Vlahov

2.c prva dva sata (u 8 sati) - Korać Kusalić, treći i četvrti sat - Varezić, peti sat Prusina

1.x neće imati zamjenu šesti i sedmi sat

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda