Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesor Berdović


Izostat će profesor Berdović

Berdović:

3.c - Jurkić

3.d - nema zamjenu

3.e - nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda