Izmjene u rasporedu sati za petak - dopuna za 1.c i 1.e u 20:40

Izostat će profesorice Ban, Batinić, Čupić Vlahović, Džamarija, Njirić Aleksić, Perković i Salčić i profesor Lilić


Izostat će profesorice Ban, Batinić, Čupić Vlahović, Džamarija, Njirić Aleksić, Perković i Salčić i profesor Lilić

Ban:

4.a - oba sata Asturić u 32

3.e - četvrti sat Đanović u 36, peti sat - Asturić u 32

Batinić

2.f nema zamjenu predsat

1.d ima sat sa psihologicom u učionici broj 23

2.a - drugi i treći  sat Hrdalo u 23, četvrti sat Golubović u 34

3.a - Hrdalo u 24

2.e nema zamjenu

Čupić:

2.d - prvi i drugi sat - Dora Riha u 13

2.b nema prva dva  sata , treći sat TZK u dvorani

Džamarija:

2.c prva dva sata - Pavličević u 35

1.d četvrti sat Lilić u 45, peti sat - Matić u 36

Njirić Aleksić:

3.c - treći sat - Asturić u 32

2.e i 3.d - nemaju zamjenu

Perković:

4.f - nema zamjenu prvi sat, drugi sat Pendo u 21

Salčić:

3.f predsat i prvi sat - Pendo u 21

2.b - nema zamjenu

2.a - drugi i treći  sat Hrdalo u 23, četvrti sat Golubović u 34

Osim toga:

2.d ima treći sat fiziku u 34, četvrti sat TZK

Pripreme iz hrvatskog jezika za maturu (profesorica Đanović) imat će sedmi sat u 36

 

Lilić:

1.c četvrti sat - Bego u 43

1.e nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda