Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Mala izmjena u 2.b


Mala izmjena u 2.b

Razredi sa trećeg kata biti će i sutra u prizemlju (jutarnja smjena)

2.b će imati treći i četvrti sat biologiju, a na kraju dana tzk

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda