Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Razredi 1.b, 1.e, 2.d, 3.c, 3.e, 3.f i 4.e neće biti na nastavi osim što će 3.f imati prvi sat matematiku. Izostat će profesori Anić, Čupić Vlahović, Čustović, Dender,  Džamarija, Jurkić, Njirić Aleksić, Salčić Sambrailo i Sebastijan


Razredi 1.b, 1.e, 2.d, 3.c, 3.e, 3.f i 4.e neće biti na nastavi osim što će 3.f imati prvi sat matematiku.

Izostat će profesori Anić, Čupić Vlahović, Čustović, Dender,  Džamarija, Jurkić, Njirić Aleksić, Salčić Sambrailo i Sebastijan

Anić:

3.b - 1.sat - Uroš

2.f oba sata - Bego

4.f - Beloša

Čupić Vlahović:

3.c neće imati zamjenu

Čustović:

4.a nema prvi sat, sljedeća tri sata ima fiziku

2.b neće imati zamjenu

Dender:

2.d neće biti na nastavi

Džamarija:

1.d i- Asturić (hrvatski jezik)

2.c treći sat Bošković Bećir, četvrti sat TZK

1.c peti sat još jedan sat vjeronauka, šesti sat nema zamjenu

Jurkić:

sva tri razreda izostaju s nastave

Njirić Aleksić:

neće biti zamjene

Salčić:

2.c - Miošić Igor

Sambrailo:

neće biti zamjene

Sebastijan:

4.c četvrti sat - Vlašić, peti sat Perković

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda