Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesori Deraković, Đanović i Spajić


Izostat će profesori Deraković, Đanović i Spajić

Deraković:

3.a - treći sat - Matić, četvrti i peti sat - Radulović

4.b - nema zamjenu

 

Đanović:

3.c - treći sat Asturić, peti sat Korać Kusalić

2.b - treći sat Perković, četvrti sat Vierda, šesti sat nema zamjenu

 

Spajić:

2x - nema zamjenu

2.f - četvrti sat - Lučić Brailo, peti sat - Anić

 

Osim toga:

3.d četvrti i peti sat ima TZK, a treći i šesti sat engleski jezik

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda