Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesorica Spajić. Osim toga treći razredi će biti na nastavi samo prvi sat


Izostat će profesorica Spajić. Osim toga treći razredi će biti na nastavi samo prvi sat

Spajić:

2.b - nema prvi sat, drugi i peti sat engleski jezik, treći sat psihologija, četvrti sat latinski jezik - Džamarija, šesti i sedmi - fizika

2.a - peti sat - Džamarija, šesti sat nema zamjenu, ostalo bez izmjena

 

Osim toga: 2.e drugi i treći sat - Džamarija, četvrti i peti sat - Sebastijan

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda