Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorice Anić i Miošić


Izostat će profesorice Anić i Miošić

Anić:

2.e - matematika oba sata

3.f - nema zamjenu

Miošić:

3.b -biologija, prva dva sata

3.e - Berdović - oba sata

 

Osim toga:

2.a ima prva dva sata matematiku, a treći i četvrti sat - povijest

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda