Izmjene u rasporedu sati za utorak

izostat će profesor Lilić


izostat će profesor Lilić

Lilić:

3.c neće imati predsat, a prvi i drugi sat imat će profesora Derakovića

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda