Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak

Izostat će profesor Lilić


Izostat će profesor Lilić

Lilić

2.f treći i četvrti sat ima likovnu umjetnost

1.a nema prvi sat, a drugi i peti sat ima kemiju, sedmi sat ima nadoknadu likovne umjetnosti

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda