Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak

Izostat će profesorica Korać Kusalić


Izostat će profesorica Korać Kusalić

Zamijenit će je profesorica Asturić

Osim toga:

1.e ima 1. sat likovnu umjetnost, 2. i 3. sat engleski jezik, 4. i 5. sat biologiju, a šesti i sedmi sat TZK - pješačenje (zidine)

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda