Izmjene u rasporedu sati za četvrtak - dopuna u 21:25

Izostat će profesori Ivanka i Davor Lilić i Zlošilo


Izostat će profesori Ivanka i Davor Lilić i Zlošilo

DavorLilić:

1.a nema predsat, TZK ima prvi i drugi sat, treći i četvrti sat –Pendo

2.f treći i peti sat – kemija, četvrti sat glazbena umjetnost, nema šesti sat

Ivanka Lilić:

4.d i 3.b nemaju zamjenu (šesti -sedmi sat)

Zlošilo

1.f, 3. i 4. sat -Batinić

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda