Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorica Bošković Bećir


Izostat će profesorica Bošković Bećir

Bošković Bećir:

3.sat, 4.b – Hrdalo u 32 – 4b šesti sat ima TZK u učionici 33

4.sat, 1.b – Capor u 33

5.sat, 1.b – Sebastijan u 33

6.sat, 3.a nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda