Izmjene u rasporedu sati za utorak:

Izostat će profesorica Bošković Bećir cijeli dan i do odmora profesori Deraković i Jurkić. Održat će se natjecanje iz kemije


Izostat će profesorica Bošković Bećir cijeli dan i do odmora profesori Deraković i Jurkić. Održat će se natjecanje iz kemije

Bošković Bećir:

3.sat, 1.f – Varezić u 24

4.sat, 1.f – Davor Lilić u 44

6.sat 4.e nema zamjenu

 

Deraković:

2.f nema zamjenu prvi sat

3.sat, 2.a – Jović Mazalin u 46

 

Jurkić:

2.sat, 4.a – Korać Kusalić u 44

3,sat, 3.b – Salčić u 45

 

Osim toga:

3.x ( Pavličević) prvi sat ima u učionici broj 2

Neće biti sekcije šah - bridž sedmi i osmi sat za maturante

 

Natjecanje iz kemije je u učionici broj 33

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda