Izmjene u rasporedu sati za subota - dopuna u 10 sati

Prvi sat počinje u 12:00 sati Izostat će profesorice Bošković Bećir, Varezić


Prvi sat počinje u 12:00 sati Izostat će profesorice Bošković Bećir,  Varezić

Bošković Bećir:

2.sat, 4.c - Batinić u 33 (sat razrednice)

3.sat, 1.d - Đuka Alemani u 12.

4.sat, 1.d - Erić u 31 ( 1.d ima glazbeni i prvi i četvrti sat)

Varezić:

1.sat, 1.f – Zlošilo TZK na vanjskom igralištu ( doći po ključ učionice za presvlačenje ispred dvorane)

2.sat, 4.e - Zlošilo TZK na vanjskom igralištu ( doći po ključ učionice za presvlačenje ispred dvorane)

3.sat, 3.b – Sesjak – u 24

4.sat, 2.f – Hrdalo u 24

Osim toga:

1.e ima tzk predsat umjesto sedmog sata – doći pred dvoranu u 11:20

dio 1.f razreda (Jurišić) treći sat ima u 33

1.e četvrti sat (Korać Kusalić) ima u 33

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda