Izmjene u rasporedu sati za utorak

Razredi 3.c i 3.d neće biti na nastavi. Izostat će profesorice Džamarija, Matić, Miošić i Pavličević:


Razredi 3.c i 3.d neće biti na nastavi. Izostat će profesorice Džamarija, Matić, Miošić i Pavličević:

Džamarija:

2. sat, 1.d – Đuka Alemani u 12

4. sat, 2.f - Njirić Aleksić u 36

5.sat, 1.b - Vierda u 35

1.b nema zamjenu 6. sat

3.f nema zamjenu sedmi sat

 

Matić:

5.sat, 3.a – Deraković u 5

6.sat, 3.b – nema zamjenu

2.e nema zamjenu sewdmi sat

 

Miošić:

3.x nema zamjenu prvi sat

3.sat, 2.b – Jelavić u 36

4.sat, 4.b, - Asturić u 37

5.sat, 2.e – Bošković Bećir u 6

 

Pavličević:

3.x nema zamjenu prvi sat

2.sat, 4.x nema zamjenu

4.sat, 2.x nema zamjenu

5.sat, 4.c – Papac u 23

6.sat dio 3.f nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda