Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesorica Anić


Izostat će profesorica Anić

Anić:

4.sat 2.f - Asturić u 6

5.sat, 4.f - doći ranije na TZK

1.b nema šesti sat

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda