Izmjene u rasporedu sati za utorak:

Izostat će profesor Butigan


Izostat će profesor Butigan

Butigan:

4. i 5. sat 3.e – Pulić u dvorani

3.c nema zamjenu šesti i sedmi sat

 

Osim toga:

4. sat, 2c (Deraković) ima u učionici broj 2

5. sat, 3.d (Deraković) ima u učionici broj 12

6. sat, 3.a (Deraković) ima u učionici broj 32

4.sat, 1.e (Anić) ima u učionici broj 37 (trajno)

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda