Izmjene u rasporedu sati za četvrtak:

Izostat će profesor Ruso:


Izostat će profesor Ruso:

Ruso:

1.sat, 1d nema zamjenu

2.sat, 1.a – Sesjak u 11,

treći sat 1.a ima fiziku - Papac u 11,

1.a nema šesti sat

3. i 4. sat 4.e ima fiziku cijeli razred u 34

6.sat, 3.e – Papac u 34

 

Osim toga:

3.d drugi sat (Pavličević) ima u 13

4.x šesti sat (Pavličević) ima u 47

2-e četvrti sat (Hrdalo) ima u 5

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda