Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Izmjene se odnose na korištenja učionica zbog državne mature


Izmjene se odnose na korištenja učionica zbog državne mature

2.b prvi sat (Čupić ) ima u 15

2.a drugi sat (Čupić) ima u 15

2.a treći sat (Čupić) ima u 13

2.c prvi i drugi sat (Jelavić) ima u 5

1.b treći sat (Jelavić) ima u 5

3.f četvrti sat (Jelavić) ima u 5

1.b prvi sat (Matić) ima u 31

1.a drugi sat (Matić) ima u 31

2.b treći sat (Matić) ima u 31

2.e četvrti sat (Njirić Aleksić) ima u 13

2.a četvrti sat (Leščan) ima u 11

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda