Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesorice Đuka Alemani i Hrdalo:


Izostat će profesorice Đuka Alemani i Hrdalo:

Đuka Alemani:

4.sat, 1.f – Dender u 22

5.sat, 2.c – nema zamjenu

6.sat, 2.e – nema zamjenu

 

Hrdalo:

1.e nema zamjenu predsat

1.a nema zamjenu prvi sat

2.sat, 3.b – Čustović u 5

3.sat, 2-d – Deraković u 15 – umjesto dogovorenog predsata

 

Osim toga:

Zbog ispita državne mature prva tri sata neće se za nastavu koristiti učionice 35, 36 i 37.

Profesorica Golubović će prva tri sata imati u učionici broj 32

Profesorica Jelavić će svoja prva dva sata (2.b) imati u učionici broj 15

Profesorica Njirić Aleksić će svoja prva dva sata imati u učionici broj 45

 

3.d četvrti sat (Čupić) ima u učionici broj 21

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda