Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak - dopuna u 10:15

Izostat će profesorice Dender,, Golubović i od trećeg sata profesorica Spajić


Izostat će profesorice Dender,, Golubović i od trećeg sata profesorica Spajić

Dender:

1.sat, 1.f – Đuka Alemani u 12

2.sat, 3.a – Ivanka Lilić u 45

3.sat, 3.d - Šehović u 22

 

Golubović:

2.c nema prvi sat, četvrti sat – Đuka Alemani u 12

5.sat, 3.d – Sesjak u 11 umjesto prvog sata

6.sat, 2.a – nema šesti sat

 

Spajić:

Prva dva sata, 1.b i 2.a imaju normalno, po rasporedu

3.sat, 2.c – Čustović u 3

5.sat, 2.e – Vierda, u 21, a latinski će biti u utorak prvi sat

6.sat, 2,b – nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda