Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesori Deraković, Jelavić, Davor Lilić i Ruso:


Izostat će profesori Deraković, Jelavić, Davor Lilić i Ruso:

Deraković

6.sat, 4.b – nema zamjenu

7.sat, 1.f – nema zamjenu

 

Jelavić:

1.sat, 2.b – nema zamjenu

3.sat, 3,f – Asturić u 35

4.sat, 2.b – Perković u 35

5. i 6 sat, 3.e – Perković u 36

 

Lilić:

2.sat, 1,a – Erić u 7 (nema prvi sat)

3.sat, 1.e – Erić u 7

4.sat, 4,d – Jurica Korda u umjesto prvog sata

5.sat, 3.b – Erić u 7

6.sat, 2.d - – nema zamjenu

 

Ruso:

1.sat, 1.c – nema zamjenu

2,sat, 1.b – Vierda u 24

 

Osim toga:

2.c prvi sat – Erić u 7, drugi sat – Đuka Alemani u 12

3.e drugi sat (Bošković Bećir) u 13

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda