Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesorice Bošković Bećir i Jelavić:


Izostat će profesorice Bošković Bećir i Jelavić:

Bošković Bećir:

2.sat, 3.e – Capor u 23, prvi sat nema

3.sat, 3.b – Igor Miošić u 33

5.sat, 2.a – Deraković u 32

6.sat, 4.e – nema zamjenu

7.sat, 4.b – nema zamjenu

 

Jelavić:

1.sat, 2.b – Čupić u 37

3.sat, 3,f – Asturić u 35

4.sat, 2.b – Perković u 35

5. i 6 sat, 3.e – Perković u 36

 

Osim toga:

3.d prvi sat – Capor u 23, drugi sat – Sesjak u 11

1.a drugi sat (Lilić ) u 12

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda