Izmjene u rasporedu sati za utorak:

Izostat će profesorica Jelavić:


Izostat će profesorica Jelavić:

Jelavić:

2.b nema prvi sat

3.sat, 3.f – Asturić u 35

4.sat, 1.b – Perković u 35

5. i 6. sat, 3.e - Perković u 36

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda