Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak, dopuna u 20:45

Izostat će profesorice Čustović, Dender, Jelavić i Radulović:


Izostat će profesorice  Čustović, Dender, Jelavić i Radulović:

Čustović:
1.a nema zamjenu prvi sat
2.sat, 3.f – Asturić u 36
3.sat, 1.e – Erić u 7
5.sat, 3.a – Jurišić u 3 umjesto prvog sata
1.f nema zamjenu šesti sat

Dender:
1.f nema zamjenu prvi sat
3.a nema zamjenu drugi sat
3.sat, 3.d – Sesjak – u 11, umjesto prvog sata

Jelavić:
2.b nema zamjenu prvi sat
3.sat, 2.c Asturić u 36
4.sat, 3.e – Perković u 36
5. i 6. sat – Perković u 36

Radulović:
4.a nema zamjenu prvi sat
2.sat, 3.e – Bošković Bećir u 2
3.sat, 3.a nema zamjenu
4.sat, 1.b – Spajić u 15 umjesto prvog sata

Osim toga:
3.c drugi sat (Prusina) u 22
3.e treći sat (Prusina) u 22
4.c četvrti sat (Asturić) u 2

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda