Izmjene u rasporedu sati za srijedu:

Izostat će profesori Butigan i Zlošilo . Pod dokumenti - razno postavljen je i u obliku tablice


Izostat će profesori Butigan i Zlošilo  .   Pod dokumenti - razno postavljen je i u obliku tablice

Butigan:

1.f nema zamjenu predsat i prvi sat

2.sat, 4.a – Capor u 23

 

Zlošilo

3.d nema zamjenu prvi sat

6.sat, 3.e – Batinić u dvorani

7.sat, 3.b – nema zamjena

 

Osim toga radi najavljenih pismenih provjera:

 

3.f drugi sat Đuka Alemani u 15, četvrti sat Anić u 2, peti sat Capor u 37

3.c treći sat umjesto kemije ima matematiku (Đuka Alemani) u 12, a matematiku ima također i peti sat u 12

4.f četvrti sat Igor Miošić u 46, peti sat Anić u 2

3.d četvrti sat Čupić u 12 , peti sat Čustović u 5

2.c četvrti sat Čustović u 5, peti sat Igor Miošić u 46

4.c treći sat – Erić u 7, četvrti sat – Hrdalo u 3

1.e drugi sat – Perković u 34 (cijeli razred), peti sat Ruso – Sebastijan u 34 i 43, šesti sat Hrdalo u 31

2.d peti sat (Pavličević) u 24

1.c treći sat neće imati likovnu umjetnost nego ispit iz hrvatskog (Perković) u 33

4.a šesti sat – Perković u 23, treći sat – Igor Miošić u 45

3.c ima španjolski jezik predsat u 35 umjesto sedmog sata

3.a ima matematiku predsat u 11

 

Učionica broj 32 sata biti će korištena za igru Soba zagonetki s Festivala znanosti

1.sat, 1.c (Deraković u 46

2.sat 1.a (Deraković) u 15

3.sat, 2.c (Golubović) u 13

4.sat, 3.a (Golubović) u 44

5.sat, 1.e (Bošković Bećir) u 45

6.sat, 4.f (Bošković Bećir) u 14

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda