Izmjene u rasporedu sati za srijedu - dopuna u 11:20

Izostat će profesorice Pavličević, Riha i Sebastijan.


Izostat će profesorice Pavličević, Riha i Sebastijan.

Pavličević:
2.sat, dio 2.f – nema zamjenu
4.sat, 4.x – nema zamjenu
5.sat, 2.d – Capor u 23, treći sat – Erić u 7
6.sat, dio 3.f – nema zamjenu
7.sat, 3.c – nema zamjenu

Riha
Dijelovi razreda nemaju zamjenu

Sebastijan:
1.sat, 4.d – nema zamjenu
2. i 3. sat, 1.e ima informatiku cijeli razred
4.sat, 3.e – Zlošilo u 34, šesti sat TZK u dvorani
6.sat, 1.f – nema zamjenu

Osim toga:
4.b treći sat – TZK u dvorani, peti sat – Capor u 23
dio 1.f (Jurišić) peti sat u 34

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda