Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak:

Izostat će profesorica Riha, 2d nema predsat.


Izostat će profesorica Riha, 2d nema predsat.

Riha:
4.b nema zamjenu prvi sat
2.sat, dio 4.f razreda nema zamjenu
3.sat, dio 1.f razreda – Vreća u 41 – njemački, stručna zamjena

Osim toga:
2.d nema predsat, najavljenu radionicu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda