Izmjene u rasporedu sati za srijedu:

Izostat će profesorica Dender:


Izostat će profesorica Dender:

Dender:

1.e nema prvi sat

2.sat, 1.b – Prusina u 22

3.sat, 1.f – Deraković u 15

4.sat, 1.c – objavit ćemo kasnije

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda