Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Izostat će profesorice Jelavić, Kriste, Leščan (samo predsat i prvi sat), Perković (samo treći sat), Radulović i Vierda


Izostat će profesorice Jelavić, Kriste, Leščan (samo predsat i prvi sat), Perković (samo treći sat), Radulović i Vierda

Jelavić:

2.c nema prva dva sata

3.sat, 3.f – Capor u 23, drugi sat nema

 

Kriste:

3.f nema prva dva sata, a treći sat – Capor u 23

3.d – nema prvi sat, drugi sat – Sesjak u 11, treći sat Zlošilo u 12

 

Leščan

Maturanti nemaju pripreme

3.c nema prvi ali ima drugi sat po stalnom rasporedu

 

Perković:

3.sat, 4.a – Igor Miošić u 44

 

Radulović:

3.a nema prvi sat

2. sat , 3.e – Zlošilo, TZK na vanjskom igralištu (doći ispred ulaza u dvoranu)

3.sat, 2.f – Anić u 2

 

Vierda:

Zamijenit će je u potpunosti profesorica Violić (matematika) u 21

 

Osim toga

2.d peti sat (Pavličević) ima u 31

4.b drugi sat - Capor ima u 23, a treći sat – Matić u 37

2.b drugi sat – Matić u 37, treći sat Lilić u 45

1.c drugi sat – Lilić u 45, treći sat – Sesjak u11

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda