Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesori Jurkić, Kriste, Pulić, Radulović, Sambrailo (dio sati) i Vierda:


Izostat će profesori Jurkić, Kriste, Pulić, Radulović, Sambrailo (dio sati) i Vierda:

Jurkić:

4.a nema prvi sat

2.sat, 2,b – Jelavić u 33 - umjesto prvog sata

4.sat, 3.f – nema zamjenu

5.sat, 3.a – Čustović u 3

6.sat, 4.c nema zamjenu

 

Kriste

1.f nema zamjenu prvi sat

2.sat, 4.b – Sesjak u 11

4.sat, 2.e – Papac u 45

5.sat, 4.f – nema zamjenu

 

Pulić

1.b nema zamjenu predsat i prvi sat

2.sat, 4.d – Đuka Alemani u 12

 

Radulović

3.c nema zamjenu prvi sat

3.sat, 2.f – Igor Miošić u 2

4.sat, 4.a – Čupić u 21

 

Sambrailo

2.e nema prvi, a ima drugi sat profesoricu Sambrailo u 3

3.sat, 4.a – Sambrailo po rasporedu u 3

4.sat, 1.c – Vreća u 3

5.sat – 4.d nema zamjenu

 

Vierda

Nema pripreme maturanata predsat

1.-3.sat – po rasporedu zamijenit će profesorica Violić – matematika (sve u učionici broj 24)

 

Osim toga

1.a drugi sat (Lilić) u 13

3.e drugi sat (Bošković Bećir) u 2

1.e četvrti sat (Miošić) u 24

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda