Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesorice Asturić, Miošić, Pavličević, Papac, Sebastijan i Radulović. Samo treći sat izostat će profesorica Matić:


Izostat će profesorice Asturić, Miošić, Pavličević, Papac, Sebastijan i Radulović. Samo treći sat izostat će profesorica Matić:

Asturić:

1.i 2.sat 3.a – Pendo u 5

4.sat, 4.c - Ivanka Lilić u 37, treći sat Jurkić u 34, peti sat nema zamjene

6.sat, 3.b – nema zamjene

 

Matić:

3. sat, 1.a – Hrdalo u 13

 

Miošić:

Dio 3.f nema zamjenu prvi sat

3.b nema zamjenu drugi sat

3.sat, 2x – nema zamjene

1.e četvrti sat, Lujak Grdović u 21

6.sat, 2.c – Lujak Grdović u 35

 

Papac:

4.e prvi sat nema zamjenu

2.sat, 2.f – Ivanka Lilić u 37

3.sat. 2.d – Ivanka Lilić u 45, četvrti sat Hrdalo u 24, peti sat Spajić u 15

 

 

Pavličević:

Dio 3.f nema prvi sat

2.sat, 4.c – Jurica Korda u 6, treći sat Jurkić u 34

3.sat, 2x – Vreća u 2

4.sat, 3x – Vreća u 5

5.sat, 1.x – nema zamjenu

 

Radulović:

3.c nema zamjenu prvi sat

2.sat, 4.a – Begušić u 24, četvrti sat Capor u 23

3.sat, 2.f – Capor u 23, četvrti sat Spajić u 15, peti sat Džamarija u 6

 

Sebastijan:

4.b prvi sat nema zamjenu

2.sat, 1.e – Hrdalo u 35

 

Osim toga :

1.f četvrti sat – Džamarija u 6, peti sat Njirić Aleksić u 35

3.c – drugi sat Đuka Alemani u 12, , treći sat Jurica Korda u 6, četvrti sat Njirić Aleksić u 36, peti sat Čustović u 5

3.d peti i šesti sat (Pendo) ima u 37

4.b treći sat (Prusina) ima u 12

3.e drugi sat (Bošković Bećir) u 34

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda