Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak:

Izostat će profesorice Asturić, Miošić i Pavličević


Izostat će profesorice Asturić, Miošić i Pavličević

Asturić:

4.sat, 4.c – Džamarija u 15

5.sat, 3.b – Salčić u 6

6.sat, 3.b - nema zamjenu

7.sat, 3.a – nema zamjenu

 

Miošić:

6.sat, 4.e – Lujak Grdović u 21

7.sat, 1.b – nema zamjenu

 

Pavličević:

Sve sate zamijenit će profesorica Vreća.

 

 

Osim toga, 2.b peti sat (Capor) ima u 31

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda