Izmjene u rasporedu sati za petak - dopuna u 12 sati

Izostat će profesorica Erić i dio dana profesorica Čustović. Izostat će i profesor Igor Miošić


Izostat će profesorica Erić i dio dana profesorica Čustović. Izostat će i profesor Igor Miošić

Čustović:

2.c ima predsat u 13 umjesto šestog sata

3.b ima prvi sat Čustović u 13, a peti sat - Beloša u 3

3.sat, 3.d – Đuka Alemani u 12

4.sat, 2.d – Jurica Korda u 6, a treći sat Njirić Aleksić u 37

 

Erić:

3.f nema prvi sat

2.sat, 1f – Njirić Aleksić u 37, treći sat Jurica Korda u 6 i četvrti sat Sebastijan u 24

3.sat, 1.e – Davor Lilić u 44

4.sat, 1.b – Sambrailo u 3

5.sat, 1.c – nema zamjenu

6.sat, 2.a – nema zamjenu

 

Miošić:

4.sat, 3.a - Salčić u 46

4.e nema zamjenu peti i šesti sat

 

Osim toga:

4.f ima prvi sat (Begušić) u 22, a drugi sat (Anić) u 46

Profesorica Dender ima sve sate u učionici broj 3

1.a drugi sat (Papac) ima u 22

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda