Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesor Pulić, prof. Butigan samo treći sat, i profesorica Perković samo prvi sat


Izostat će profesor Pulić, prof. Butigan samo treći sat, i profesorica Perković samo prvi sat

Pulić:

1.b nema zamjenu predsat i prvi sat

2.sat: 4.d – Đuka Alemani u 12

 

Butigan:

3.sat, 4.f – Beloša u 14

 

Perković

1.e nema zamjenu prvi sat

 

Osim toga:

3.e - drugi sat ima u 13 (Bošković Bećir)

2.d - prvi sat - Lilić u 44, a šesti sat Njirić Aleksić u 11

 

Netjecanje iz hrvatskog jezika održat će se u učionicama 35, 36 i 37

4.b prvi sat (Sebastijan) ima u 13

2.b prvi sat (Jelavić) ima u 15

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda