Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorica Dender prva tri sata, i cijeli dan profesorice Spajić i Vierda:


Izostat će profesorica Dender prva tri sata, i cijeli dan profesorice Spajić i Vierda:

Dender:

1.sat, 4.d nema zamjenu

2. sat, 3.a – Jurišić u 13

3. sat, 3.d – Pendo u 21 umjesto prvog sata

 

Spajić:

5.sat 2x - nema zamjene

6.sat, 1.b – nema zamjene

7.sat, 2.d – nema zamjene

 

Vierda:

5. sat, 1.b – Papac u 24

6.sat, 2.f – nema zamjenu

7.sat, 2.e – nema zamjenu

 

Osim toga :

2. sat - 3.d (Pendo) ima u 21

6. sat – 3.d (Bošković Bećir) u 15

6. sat - 3.b (Papac) u 24

7.sat, 4.e (Bošković Bećir) u 15

7.sat, 2.f (Papac) ima u 24

Natjecanje iz biologije u 13 sati održat će se u učionicama broj 33 i 35

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda