Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Izostat će profesorica Vierda:


Izostat će profesorica Vierda:

1.sat, 2.e nema zamjenu

2.sat, 4.f– Bošković Bećir u 21

3.sat 1.b,– Đuka Alemani, u 12

Osim toga 4.a treći sat ima u 21 (Perković)

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda