Izmjene u rasporedu sati za četvrtak - DODATNO!

Izostat će profesorice Đuka Alemani 3.-5. Sat i Jović Mazalin 4. Sat. Izostat će i prof. Pulić do 3 sata.


Izostat će profesorice Đuka Alemani 3.-5. Sat i Jović Mazalin 4. Sat. Izostat će i prof. Pulić do 3 sata.

PULIĆ

1. c - nema predsat i prvi sat

2. a - drugi sat ima prof. Drakovića (24), a treći sat imaju TZK!!!!

 

Đuka-Alemani:

3. sat, 3.c – Leščan u 12

4. sat, 2.c – Ivana Miošić u 12

5. sat, 3.e – Capor u 12

 

Jović – Mazalin:

4.sat, 2.b – Erić u 7

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda