Izmjene u rasporedu sati za petak

Zbog velike izmjene u rasporedu objavljujemo tablicu današnjeg rasporeda. Preglednija verzija nalazi se pod dokumenti - razno


Zbog velike izmjene u rasporedu objavljujemo tablicu današnjeg rasporeda. Preglednija verzija nalazi se pod dokumenti - razno

U tablici su učionice u prvom stupcu,

učionica profesor-ica 0 1 2 3 4 5 6
36 Asturić     3A 4C 3B    
20 Batinić   3c          
13 Beloša   4c 3B 4e 4F    
37 Berdović       4F 4D 4C  
33 Bošković S   4f 4B 4D 4E    
23 Capor   2a 4F 4a      
32 Deraković         2A   4B
36 Džamarija           4B 4D
12 Đuka         3C 1F  
7 Erić       2a 1F    
21 Jurišić   3A 1F   4F    
35 Lešćan           2A 3C
45 Lilić Iva       3A 4B 4D 4C
46 Miošić Ig.         3a 4e 4e
35 Njirić Al     3c 1F      
34 Papac   4e 4a 3C 4a    
37 Pavličević     4c        
23 Pendo           4f 4F
22 Prusina   4a 2A   4c 3c  
24 Riha     1F 4B 4F    
11 Sesjak 4e 4b 4e        
32 Varezić     4D        
20 Zlošilo       3B      

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda