Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorica Dender:


Izostat će profesorica Dender:

Dender:

4.d nema predsat

2.sat, 3.a – Jurišić u 21

3.sat, 3d – Jović-Mazalin u 21

5.sat, 4.e – Jović –Mazalin u 22

6.sat, 4.f – nema zamjenu

 

Izmjene korištenja učionica:

 

1.e prvi sat (Lilić) u 2;

1.x (Pavličević) šesti sat u 21

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda