Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Izostat će profesorica Salčić


Izostat će profesorica Salčić

Salčić:

4.sat, 2.d - Erić u 7

6.sat, 2.b - nema zamjenu, a kemiju ima u četvrtak predsat

7.sat, 3-a - nema zamjenu

izmjene u korištenju učionica:

1.e ima prvih 6 sati po stalnom rasporedu korištenja učionica, a sedmi sat (Lilić) u 34 umjesto u 44

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda